čtvrtek 31. července 2014

Byl to tento spac?

Keramický spáč v Sudoměřicích u Bechyně


Autoři: napsal Arthur R, našel Jan A!

Toť díra zeleně, v níž tiše zpívá řeka,
vlévajíc do travin svůj stříbroskvoucí cár, 
kam z pyšných pahorků sluneční světlo stéká, 
toť úval se sluncem, jež ztrácí zde svůj žár. 
Vojáček bez čapky a s nachýlenou šíjí, spí s ústy dokořán v modravé řeřiše, pod mráčkem, 
z kterého se proudy světla lijí až na zem do trávy, kde leží na břiše. Má nohy v kosatcích, spí, usmívá se sladce, jak děcko v nemoci, když přitulí se k matce. Přírodo, zahřej ho, je velmi chladný rok!  S nehybným chřípím spí za rosy, která studí,  spí s rukou složenou na svojí klidné  hrudi a dvěma ranami má prostřelený bok.