pátek 15. února 2013

Dřezy před a po


Barbora tedy vyleštila starý dřez u baru a díky tomu jsme viděli, jak vypadá starý dřez vyleštěný (na obrázku vlevo) a starý dřez nevyleštěný (na obrázku vpravo).Pokoušeli jsme se tento rozdíl (tj. rozdíl mezi vyleštěným starým dřezem a nevyleštěným starým dřezem) zaznamenat pro příští generace. Jako formu záznamu jsme zvolili fotografii. Myslíme si, že to byla dobrá volba a že se nám podařilo potomkům něco předat (tj. jakés takés povědomí o rozdílu mezi vyleštěným starým dřezem a starým dřezem v nevyleštěném stavu).

Dále si myslíme, že za zdokumentování nestojí jen výše uvedený rozdíl mezi ošklivým nevyleštěným starým dřezem a poněkud krásným vyleštěným starým dřezem, ale také způsob dokumentace tohoto rozdílu.

Vyfotografovali jsme se tedy, jak fotografujeme. Petr fotografuje dřezy, Lenka (mimo závěr) Petra a Helena (v záběru) Lenku.Autor: Petr Odo
Foto: Lenka (to sice nemá úplně logiku, protože na zdokumentovaném záběru fotografovala Lenka Petra a nikoli dřezy, ale takový je život, tj. v životě vládne částečná (parciální) logika)